Home » Arkiv » Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration

Vem får vara med? Nordisk kulturpolitisk dag om inkludering och integration

Kulturanalys Norden och Norsk kulturråd anordnar en konferens i Stockholm som sätter fokus på kulturens roll i ett inkluderande samhälle och kultursektorns öppenhet gentemot människor med olika bakgrunder.

Avstamp för de kulturpolitiska debatterna är tre nya rapporter som jämför de nordiska länderna och belyser frågan hur inkluderande kulturlivet är i Norden. Vilka möjligheter till inflytande har kvinnor respektive män på kulturarbetsmarknaden? I vilken mån ges minoritetsgrupper, nyanlända och personer med utländsk bakgrund samma möjligheter till professionellt utövande som majoritetsbefolkningen? Vad händer med konsten och kulturen i mötet mellan integrationspolitik och kulturpolitik?

Den nordiska kulturpolitiska dagen Vem får vara med? ingår i Sveriges ordförandeskapsprogram för Nordiska ministerrådet 2018. Till dagen bjuder vi in beslutsfattare och kulturutövare från hela Norden. Alice Bah Kuhnke, Sveriges kultur- och demokratiminister, och Bård Folke Fredriksen, statssekreterare vid Norges kulturdepartement, inviger dagen.

Konferensen äger rum den 29 januari 2018 på Dansens hus i Stockholm.

Anmälan och program hittar du här.